25

NOV 2014

Podometrijas iekārtu atšķirības jeb kā neapjukt piedāvājuma dažādībā.

Ja esat nolēmuši veikt vai ārsts Jums ir nozīmējis podometrijas izmeklējumu, tad tas ir jāveic dinamikā (gaitā) tāpēc, ka pēda ir ļoti kustīgs orgāns, kuras forma un aprises statiskā stāvoklī neatspoguļo kustības, ko pēda veic ejot vai skrienot. Statiski (stāvot) veiktais mērījums ir ļoti ierobežots un netiek iegūta pilna informācija par pēdu, kādu var iegūt par to kustībā.

Dinamisko podometriju iespējams veikt divos veidos: pirmkārt, reģistrējot spiedienu gaitā, šķērsojot sensoru platformu un, otrkārt, veicot mērījumus ar sensorajām zolītēm iekšā apavā. Iekšapavu mērījums pamatā ir domāts, lai pārbaudītu ortopēdisko zoļu vai apavu darbības efektivitāti. Diagnostiskiem mērķiem iekšapava mērījumu nav ieteicams izmantot, jo sensoru zolītēs, ar kurām tiek veikts mērījums, ir mazāk sensoru kā platformā, tāpēc ir mazāka izšķirtspēja, un apavos spiediens vienmēr būs mazāks nekā mērot uz platformas. Sensoru zolītes ir jūtīgas mehāniskiem bojājumiem, jo vadi, kas savieno zolītes ar datoru, var tikt saliekti vai izstiepti. Tāpat arī apava forma, vide apavā (siltums, mitrums) var negatīvi ietekmēt sensoru darbību, kropļot mērījuma rezultātus, un sensoru zolīte nevar izmērīt patieso vertikālo spēku, kas ir nozīmīgs rādītājs, analizējot pēdas funkciju, jo sensori neatrodas paralēli atbalsta virsmai.^

 Kā notiek dinamiskās podometrijas izmeklējums?

 

Ar to vien, ka veicat dinamiskās podometrijas izmeklējumu, var būt par maz, jo spiediena mērījumiem pēdas apakšējā virsmā jābūt arī precīziem. Tātad, izmeklējums jāveic ar precīzu un uzticamu iekārtu.

Dažādā iekārtu precizitāte un to rezultātu uzticamība ir iemesls, kāpēc podometrijas izmeklējums līdz šim nav klīniski novērtēts un pietiekami atzīts, lai gan tam ir liels potenciāls. Atšķirības rada dažādās sensoru tehnoloģijas, telpiskā izšķirtspēja, spiediena amplitūda, frekvence, kalibrācija un spiediena mērījuma procedūras veikšana.*

2010. gadā tika publicēts neatkarīga Itālijas sertifikācijas institūta Istituto Superiore di Sanità pētījums par podometrijas iekārtu tehnisko novērtējumu. Tā ietvaros tika mērīta iekārtu precizitāte, izmatojot 3 dažādus testus. Novel firmas podometrijas iekārta uzrādīja visaugstākos rezultātus visos testos (skat. pievienoto tabulu). Līdz ar to tā ir visprecīzākā komerciāli lietojamā podometrijas iekārta. Viszemāko precizitāti testos uzrādīja Medilogic, kas reālajā dzīvē var būt liktenīga pacientiem ar jušanas traucējumiem (piemēram, diabētiskās pēdas pacientiem), jo neparāda reālo spiedienu pēdās.

Tāpēc TOC AT Latvia strādā ar vācu firmas NOVEL iekārtu.

Esiet zinoši un informēti pirms izvēlaties podometrijas pakalpojumu!

 

Plantārā spiediena mērierīču atbilstība: Salīdzinošs tehniskais novērtējums*

 

Firma 

AM CUBE 

MEDILOGIC

(Bauerfeind)

NOVEL

TEKSCAN

Statiskais spiediens 5 mazās lokalizācijās (spiediena diapazons 0 – 600 kPa)

 

Labākais / Sliktākais

Labākais / Sliktākais

Labākais / Sliktākais

Labākais / Sliktākais

Vidējā kļūda (RMSE, kPa)

Vidēji RMSE (kPa)

(root mean square error)

21.6            43.7

 

28.8 (±8.6)

36.7            76.8

 

59.2 (±13.9)

1.9               2.1

 

2.0 (±0.1)

7.4             18.2

 

12.7 (±3.4)

Statiskā spiediena tests kopējā virsmā (pielietots ražotāja uzrādītais iekārtas spiediena diapazons)

% RMSE

23.8 (±8.5)

65.0 (±46.7)

3.0 (±3.2)

14.3 (±10.1)

 

Vācu ražotāja NOVEL radītā iekārta ir visprecīzākais instruments pareizai dinamiskās podometrijas veikšanai!

 

^Orlin MN, McPoil TG. Plantar pressure assessment. Phys Ther. 2000;80:399-409.

 

*Giacomozzi C. Appropriateness of plantar pressure measurement devices: A comparitive technical assessment. Gait Posture (2010). doi:10.1016/j.gaitpost.2010.03.014